Esinejad

Innovatsioonikonverentsil esinesid ettekannetega nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori spetsialistid.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Kalev Kallo on Eesti poliitik ja Eesti Keskerakonna liige. Ta on olnud Riigikogu IX, XI, XII ja XIII koosseisu liige. Kalev Kallo oli 1995. aastal teede- ja sideminister, 1996. aastal Tallinna Transpordiameti juhataja ning aastatel 1996–1999 ja 2005–2007 Tallinna abilinnapea. Aastatel 2003–2004 oli ta Lasnamäe linnaosa vanem ja aastal 2005 Kesklinna linnaosa vanem. Kalev Kallo on alates 2013. aastast Haabersti linnaosa halduskogu esimees ja alates 30. aprillist 2015 Tallinna Linnavolikogu esimees.  Ta on Eesti Panga nõukogu liige, Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu liige, Eesti Ehitusinseneride Liidu liige ja Üliõpilaskorporatsiooni Leola auliige.

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes

Taavi Aas on Eesti poliitik ja Eesti Keskerakonna liige. Ta on töötanud Põltsamaa Linnavalitsuses majandusnõunikuna. Taavi Aas on alates 2005. aastast Tallinna linnaplaneerimise ja transpordi valdkonna abilinnapea ja alates septembrist 2015 Tallinna linnapea kohusetäitja. Ta on AS-i Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liige, Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu esimees, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus juhatuse liige ning AS-i Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees.

Anni Sinnemäki

Helsingi linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea

Anni Sinnemäki on Soome poliitik ja Rohelise Liidu liige. Ta oli Soome parlamendi liige aastatel 1999–2015 ning Rohelise Liidu esimees ja Soome valitsuse tööminister aastatel 2009–2011. Anni Sinnemäki oli aastatel 2005–2015 Helsingi Linnavolikogu liige. Alates jaanuarist 2015 on ta Helsingi linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea.

Viljar Lubi

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Viljar Lubi on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Ta omandas politoloogia magistrikraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Viljar Lubi on töötanud väga pikka aega välisteenistuses. Ta töötas muuhulgas Välisministeeriumis, Eesti saatkondades Londonis ja Washingtonis ning on olnud Eesti suursaadik Indias. Viljar Lubi töötab alates 2016. aastast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majandusarengu asekantslerina.

Andres Kollist

Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees

Andres Kollist on sündinud 30. jaanuaril 1948 Tartus. Ta on keemiateaduste kandidaat (1981) ja lõpetanud 1971. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Andres Kollist on töötanud Eesti Teaduste Akadeemia Keemia Instituudis noorem-, vanem- ja juhtteadurina. Ta on olnud 1980. aastal Tšuktšimaale toimunud VI noorteadlaste kompleksekspeditsiooni ülem. Andres Kollist on olnud Tallinna Linnavolikogu liige aastatel 1989–1993 (migratsioonikomisjoni esimees) ja on alates aastast 2008 kuni praeguseni (aastatel 2008-2013 keskkonnakomisjoni esimees, alates aastast 2013 innovatsioonikomisjoni esimees). Ta algatas 1989. aastal immigratsiooniseaduse väljatöötamise ning oli aastatel 1990–1994 Eesti Vabariigi Riikliku Migratsiooniameti ja aastatel 1995–2000 Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor. Andres Kollist juhtis 1992. aastal Abhaasia eestlaste päästeoperatsioone ning aastatel 1990–1993 osales Eesti–Nõukogude Liidu ja Eesti–Vene ning aastatel 1997–2000 Eesti–Euroopa Liidu läbirääkimistes. Ta oli üks 12.–13. aprillil 1996 toimunud Kolmanda Rahvusliku Kasvatuse Kongressi korraldajaid. Andres Kollist oli aastatel 2000–2001 Audentese Kõrgema Ärikooli rektor ja professor ning aastatel 2002–2003 Eesti Informaatikakeskuse direktori asetäitja. Ta on alates 2004. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor. Andres Kollist on saanud Eesti NSV teaduspreemia (1985) ja autasustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Ta on tuntud ka kunstikollektsionäärina.

Dago Antov

Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor

Dago Antov on Tallinna tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor ja töötanud liiklusvaldkonnas juba enam kui 30 aastat. Tema peamisteks uurimissuundadeks on linnaplaneerimine, linna liikluse ja liikuvuse korraldus ning liiklemise ohutus. Dago Antov on juhendanud nimetatud valdkonnas enam kui 30 magistritööd ja hulgaliselt bakalaureusetöid.

Liis Pihl

Maastikuarhitekt

Liis Pihl on maastikuarhitektuuri bakalaureuse kraadiga, Euroopa urbanistika 4linna magistrikursuse läbinud hobiaednik, kelle eesmärgiks on saanud uurida toidu kasvatamise võimalusi linnades (ja oma aias) lähtudes ökoloogiliselt õiglastest põhimõtetest, naasnud Tallinnasse ja vastavalt teemale selle linna endale ette võtnud.

Villem Tomiste

OÜ Stuudio Tallinn juhatuse liige ja arhitekt

Villem Tomiste on OÜ Stuudio Tallinn arhitekt, kes võitnud Eesti ja rahvusvahelistel arhitektuuri- ja linnaehituse võistlustel üle 80 preemia, sh on väga mitmed neist võistlustöödest käsitlenud just Tallinna mereäärset ala. Tuntumate tööde hulka kuuluvad Rakvere keskplats, neli linnamaja Rotermanni kvartalis ning linnamaja Aia tänaval Tallinna vanalinnas. 2008. aastal pälvisid Rotermanni kvartali linnamajad Eesti Vabariigi riikliku kultuuripreemia. 2003. aastal anti Villem Tomistele Eesti Kultuurkapitali urbanistika preemia. 2011. aastal pälvis ta Noore Arhitekti Preemia. Praegu valmib OÜ-s Stuudio Tallinna Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ajal avatava Võru keskplatsi project.

Henrik Roonemaa

Tehnoloogiaajakirjanik ja Geenius.ee peatoimetaja

Henrik Roonemaa on Eesti tehnoloogiaajakirjanik, tehnoloogiauudiste portaali Geenius.ee üks loojatest ja selle peatoimetaja. Varem töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja Postimehes, aastatel 2005-2015 Eesti suurima tehnoloogiaajakirja Digi peatoimetajana ning lisaks pikalt juhtinud Kuku raadios tehnoloogiasaateid Digitund ja Restart.

Andres Alver

OÜ Alver Arhitektid juhatuse liige ja arhitekt

Andres Alver omandas kõrghariduse arhitektuuri erialal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi (praegu Eesti Kunstiakadeemia) arhitektuuriteaduskonnas aastatel 1972–1977. Ta töötas aastatel 1977–1990 S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi projekteerimisbüroos ning aastatel 1990–2006 arhitektuuribüroos OÜ Alver Trummal Arhitektid. Alates 2006. aastast töötab ta arhitektuuribüroos OÜ Andres Alver Arhitektid. Andres Alveri tuntumad tööd on endine “Toidutare” Pirital, Arktikumi võistlustöö Rovaniemis, De La Gardie kaubamaja, City Plaza büroohoone ning Vabaduse väljaku kujundus. Tema töid iseloomustab hea keskkonnatunnetus, innovaatiline materjalikasutus ning selge mahujaotus. Andres Alver on Eesti Arhitektide Liidu liige alates 1992. aastast.

Tiit Trummal

OÜ Tiit Trummal Arhitektid juhatuse liige ja arhitekt

Tiit Trummal omandas arhitektuurialase kõrghariduse Eesti NSV Riiklikus Kunstiinstituudis (praegu Eesti Kunstiakadeemia) aastatel 1972–1977. Ta töötas aastatel 1977–1978 Eesti NSV Restaureerimisvalitsuses ja aastatel 1980–1984 riiklikus projekteerimisinstituudis Maaehitusprojekt Tartu Filiaali vanemarhitektina. Tiit Trummal töötas aastatel 1984–1989 Tallinna Linna TSN TK Arhitektuuri ja Planeerimise peavalitsuses rajooniarhitektina ning aastatel 1990–2006 arhitektuuribüroos OÜ Alver Trummal Arhitektid. Praegu töötab ta arhitektuuribüroos OÜ Tiit Trummal Arhitektid. Tiit Trummali tuntumad tööd on ärihoone Ferrum Kuressaares, De La Gardie kaubamaja, City Plaza büroohoone ning Vabaduse väljaku kujundus. Tema töid iseloomustab hea keskkonnatunnetus, põnev materjalikasutus ning ekspressiivsed vormid. Tiit Trummal on Eesti Arhitektide Liidu liige alates 1987. aastast.

Veljo Haamer

Tehnoloogiaekspert ja WiFi.ee asutaja

Veljo Haamer on tähistanud ja korrastanud Eestis wifi-võrke alates 2002. aastast. Tema tegevusega suurenes konkurents wifi-teenuse pakkujate vahel ja ta aitas kaks aastat tagasi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil koostada avaliku kohtvõrgu soovituslikku juhendit. Veljo Haameri initsiatiivil on Eestist saanud wifi-riik ja tema töö mõjul pakuvad tasuta wifi-ühendusi ka Läti ja Soome. Teda autasustati 2015. aastal infoühiskonna arendamise eest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Marten Kaevats

Riigikantselei digipoliitika valdkonna nõunik

Marten Kaevats on Riigikantselei digipoliitika valdkonna nõunik. Marten Kaevats uurib erinevate skaleeritavate tehnoloogiate mõju inimeste ja kogukondade ruumilisele käitumisele ning usub, et kolmas (või neljas) tööstusrevolutsioon ja hüperlokaalne elumudel tekitab juba lähitulevikus suuri muutusi inimeste ruumilises ja sotsiaalses käitumises. Ühe tehnoloogilis muutujana näeb ta suurt muutust liikuvuse valdkonnas isejuhtivate sõidukite kaudu. Marten Kaevats on mitmete kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivne liige, olles vedanud muuhulgas Vabadussõja võidusamba konkursil teise koha saavutanud töögruppi, aidanud 2007. aastal asutada Uue Maailma Seltsi ning panustanud 2008. aastal tegevust alustanud vabavaralise kogukonna veebiplatvormi Community Tools rajamisse.

Rein Annusver

K-Projekt AS-i juhataja

Rein Annusver omandas tööstus- ja tsiviilehituse eriala Tallinna Polütehnilise Instituudi (praegu Tallinna Tehnikaülikool) ehitusteaduskonnas aastatel 1976–1981. Pärast lõpetamist töötas ta Eesti NSV ametühingute süsteemis ja Projekteerimise Instituudis “Kommunaalprojekt”. Rein Annusver otsustas 1988. aastal koos mõnede tollaste töökaaslastega asutada ettevõtte K-Projekt AS, kus ta töötab tänaseni. Tema hobideks on reisimine ja kalastamine.

Taavi Agasild

K-Projekt AS-i inseneriosakonna teede ja liikluse grupi transpordiplaneerija

Taavi Agasild omandas transpordiehituse eriala Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas aastatel 2007–2013. Ta õppis 2012. aastal transpordiplaneerimisega seotud küsimusi Rootsi Kuninglikus Tehnoloogia Instituudis Stockholmis. Taavi Agasild asus pärast Stockholmist naasmist tööle transpordiplaneerijana K-Projekt AS-is, kus ta töötab tänaseni. Tema hobideks on tantsimine ja reisimine.

Marek Rannala

MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus liikuvuse ekspert

Marek Rannalal on kompetents ja kogemus liikuvuse ja transpordi valdkonnas, jalgsikäigust autoni, jalgrattast ühistranspordini, uuringutest projekteerimiseni. Viimase aja tööde põhifookuseks on liikuvus ja linnaruum, seda eeskätt jalgsi ja rattaga liikuja seisukohast. Marek Rannala on MTÜ Jalakäijate Ühing juhatuse liige, töötab nii iseenda tööandjana kui ka OÜ Hendrikson & Ko liikuvuse tiimis. Hetkel tegev muuhulgas Tallinna Peatänava ja mereühenduste projektis liikuvuseksperdina ning Tallinna Rattastrateegia II etapi koostajana.

Andres Lindemann

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu ettevalmistustööde peaspetsialist

Andres Lindemann on alates 2012. aastast tegelenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Rail Balticu ettevalmistööde korraldamisega. Tänaseks on valminud kolm maakonnaplaneeringut uue raudtee trassiga, koostamisel on samapalju detailplaneeringuid terminalide ja hooldusdepoo tarvis. Enne Rail Balticu raudtee valmimist on järgneva kümne aasta jooksul vajalik teostada veel hulgaliselt erinevaid uuringuid ja analüüse.

Ahti Kooskora

Sweco Projekt AS-i arhitektuuri üksuse juht

Ahti Kooskora on Sweco Projekt AS-i peaarhitekt ja arhitektuuriüksuse juht. Arhitekti hariduse saanud Tallinna Kunstiülikoolis (Eesti Kunstiakadeemia) aastal 1994. Aastatel 1997 kuni 2014 pidas erapraksist kuni Sweco Projekt AS-i peaarhitektiks suundumiseni. Sweco on Euroopa suurimaid konsultanditeenuseid pakkuv firma, mis on ka noteeritud Stockholmi börsil. Sweco Projekt AS on üks Sweco harudest Eestis, mis tegeleb projekteerimise ja projektijuhtimisega projekteerimisvaldkonnas.